Za Pacijente

Opcije liječenja

Vaše opcije liječenja zavise od stadijuma vašeg melanoma i vašeg ukupnog zdravlja. U ranoj fazi, melanom se može uspješno liječiti samo hirurškim putem. Druge vrste liječenja raka su efikasne za naprednije stadijume melanoma.

Operacija melanoma

Glavni tretman za melanom je hirurška resekcija (uklanjanje). Široka lokalna ekscizija, manja operacija, obično može izliječiti melanom u ranoj fazi.

Pacijentima sa melanomom III stadijuma (rak koji se proširio na limfne čvorove) može biti potrebna limfadenektomija ili operacija za uklanjanje zahvaćenih limfnih čvorova. Za uznapredovali melanom, operacija se često kombinuje sa imunoterapijom ili ciljanom terapijom.

Imunoterapija za uznapredovali melanom

Imunoterapija je tretman raka koji stimuliše imuni sistem da se bori protiv raka bilo gdje u tijelu. Ovaj tretman može biti sistemski, što znači da lijekovi putuju kroz krvotok, ili lokalni, ubrizgani u ili blizu pristupačnog tumora.

Saznajte više o opcijama liječenja uz pomoć imunoterapije za uznapredovali melanom.

Ciljana terapija za uznapredovali melanom

Ciljana terapija je tretman raka koji se fokusira na specifične molekule unutar ćelija raka. Lijekovi djeluju tako što blokiraju funkciju abnormalnih molekula kako bi usporili rast i širenje raka, kao što je melanom.

Ciljana terapija je takođe sistemska, a lijekovi se mogu koristiti jedan sa drugim ili u kombinaciji sa drugim terapijama.

Saznajte više o ciljanoj terapiji i kako ona funkcioniše, kao i o tome kako funkcioniše kombinovana terapija.

Kombinovana terapija za melanom

Uznapredovali melanom često ima mutacije gena unutar ćelija raka, koje uzrokuju da rak raste i širi se. Ciljana terapija i imunoterapija mogu efikasno liječiti metastatski rak, koji se proširio sa prvobitne lokacije na druge dijelove tijela.

Saznajte više o kombinovanoj terapiji za uznapredovali melanom.

Adjuvantna terapija za melanom

Adjuvantna terapija je dodatni tretman koji se daje nakon primarnog liječenja melanoma (obično operacije) kako bi se smanjio rizik od povratka raka.

Saznajte više o aktuelnim opcijama adjuvantne terapije.

Radiacijska terapija za melanom

Liječenje raka koje koristi energetske zrake, kao što su rendgenski zraci, za uništavanje ćelija raka naziva se terapija zračenjem. Ljekari obično koriste zračenje za liječenje melanoma kod pacijenata kod kojih je operacija visokog rizika ili nije moguća.

Hemoterapija za melanom

Druga opcija sistemskog liječenja je hemoterapija, koja koristi lijekove koji zaustavljaju rast ćelija raka, uništavaju ih ili sprečavaju njihovu diobu. Pacijenti mogu dobiti hemoterapiju u obliku pilule, na usta ili kao injekcija u venu. Sa najnovijim dostignućima u ciljanoj terapiji i novim imunoterapijama, hemoterapija se mnogo rijeđe koristi za liječenje pacijenata sa uznapredovalim ili metastatskim melanomom.

Klinička ispitivanja melanoma

Kada donose odluke o liječenju, pacijenti treba da razmotre sve svoje mogućnosti liječenja, uključujući klinička ispitivanja. Neki ljudi misle da su klinička ispitivanja samo za kasnu fazu bolesti ili da ih treba razmotriti tek nakon što se podvrgnu tretmanima koji su trenutno odobreni, ali to je samo mit.