Za Pacijente

Mohsova operacija za melanoma

Za nemelanomske karcinome kože, kao što su karcinomi bazalnih ćelija i karcinomi skvamoznih ćelija, često se izvodi alternativna procedura koja „štedi tkivo“ pod nazivom Mohsova mikrografska hirurgija. U nekim slučajevima – i u nekim klinikama – Mohsova operacija se takođe koristi za liječenje melanoma in situ (faza 0) ili lentigo maligna melanoma, podtipa melanoma koji se obično javlja na koži oštećenoj suncem.

Šta se dešava tokom Mohsove operacije:

Tokom Mohsove operacije, kancer se uklanja jedan po jedan sloj u ambulantnim uslovima (nije potrebno noćenje). Mohsova operacija se obično izvodi pod lokalnom anestezijom. Nakon što se svaki sloj ukloni, pažljivo se ispituje pod mikroskopom. Tehničar utvrđuje da li su sve ćelije raka uklonjene iz uzorka tkiva. Ovaj ciklus jednoslojnog uklanjanja tkiva i mikroskopske procjene nastavlja se sve dok ćelije raka više ne budu pronađene.

Šta se dešava tokom "sporo Mohs" operacije:

U ovoj varijaciji Mohsove operacije koja se često koristi za lentigo maligna melanom, vaš hirurg će ukloniti svaki vidljivi rak kože i malo kože normalnog izgleda oko njega. Pacijent se zatim previja i šalje kući preko noći. Uzorak tkiva se šalje u patološku laboratoriju gdje dermatopatolog pregleda tkivo. Obrada preko noći omogućava bolju vizualizaciju tkiva i pomaže dermatopatologu da preciznije projceni da li su ćelije raka prisutne i da li su ivice jasne. Sledeći dan se vraćate u kliniku gdje će hirurg ili zatvoriti ranu ili ukloniti dodatne slojeve tkiva na osnovu nalaza dermatopatologa. Ovaj postupak se zatim ponavlja sve dok se više ne otkrije melanom.

Koje su prednosti Mohsove hirurgije?

Iako oduzima više vremena, Mohsova operacija je preciznija tehnika od tradicionalne široke lokalne ekscizije i omogućava hirurgu da potvrdi da su sve kancerogene ćelije uklonjene prije zašivanja rane. Ovo čuva više tkiva i ostavlja manje ožiljke.

Koji su potencijalni rizici Mohsove hirurgije?

Iako se redovno koristi za nemelanomske karcinome kože, Mohsova operacija se rjeđe koristi za melanom in situ jer je melanom daleko agresivniji (i vjerovatno da će se širiti) od drugih vrsta raka kože.

Pored toga, dok se ivice nemelanomskih karcinoma kože lako vide pod mikroskopom, ćelije melanoma – posebno atipične ćelije melanoma – teže je otkriti. Međutim, poslednjih godina, istraživači su usavršili Mohsovu tehniku dodavanjem specijalnih obojenih mrlja – koje se nazivaju imunohistohemijske mrlje – koje se preferentno lijepe za ćelije koje razvijaju melanom, uzrokujući da budu drugačije boje od okolnih ćelija. Ovo olakšava otkrivanje ćelija melanoma pod mikroskopom.

Šta istraživanja govore o Mohsovoj hirurgiji za melanom?

Retrospektivna studija na 662 pacijenta sa melanomom in situ, liječenih bilo Mohsovom ili širokom lokalnom ekscizijom, nije pronašla značajnu razliku u stopi recidiva, preživljavanju specifičnom za melanom ili ukupnom preživljavanju između dvije grupe.

Uprkos tome što se radi o maloj retrospektivnoj analizi, koja je po svom dizajnu podložna povećanom riziku od pristranosti i zbunjujućih učinaka u poređenju s prospektivnim studijama, rezultati studije su ohrabrujući. Ako se nalazi potvrde u većem, randomiziranom ispitivanju, pacijenti kojima je potrebna složena operacija uklanjanja melanoma in situ s osjetljivih područja — glave, lica, ruku i vrata — mogli bi imati više mogućnosti liječenja.

 S obzirom na ograničene dostupne podatke, Mohsova operacija se još uvijek ne izvodi rutinski za invazivni melanom kože; međutim, tokom protekle decenije prepoznat je kao opcija za melanom in situ. Ovo je posebno slučaj za tip lentigo maligna povezan sa hroničnim oštećenjem od sunca, u smjernicama kliničke prakse melanoma Američke akademije za dermatologiju i Nacionalne sveobuhvatne mreže za rak.

Operacije melanoma