Za Pacijente

Pitanja za postavljanje

Pitanja o kliničkom ispitivanju odabiru pravca liječenja, uključujući i da li da uđete u kliničko ispitivanje ili ne, je velika odluka. Ako budete više informisani o opcijama koje razmatrate, bićete u mogućnosti da donesete najbolju moguću odluku za sebe.

Nacionalni institut za rak preporučuje da postavite sljedeća pitanja dok odlučujete da učestvujete u kliničkom ispitivanju:

Pitanja o kliničkim ispitivanjima
 • Koja je svrha ispitivanja?
 • Zašto istraživači vjeruju da bi tretman koji se proučava mogao biti bolji od onog koji se sada koristi? Zašto može da ne bude bolje?
 • Koliko dugo ću biti na ispitivanju?
 • Koje vrste testova i tretmana su uključeni?
 • Kako će ljekar znati da li liječenje djeluje?
 • Kako ću biti obavješten o rezultatima ispitivanja?
 • Za koliko dugo moram da se odlučim da se pridružim ovom ispitivanju?
 • S kim mogu da razgovaram o pitanjima koja imam tokom i nakon ispitivanja?
 • Ko će biti zadužen za moju brigu?
 • Da li postoji neko sa kim mogu da razgovaram ko je bio na ispitivanju?
Pitanja o rizicima i koristima
 • Koji su mogući neželjeni efekti ili rizici novog liječenja?
 • Koje su moguće koristi?
 • Koji su mogući rizici i koristi ovog ispitivanja u poređenju sastandardnim liječenjem?
Pitanja o Vašim pravima
 • Da li će moji zdravstveni podaci ostatii privatni?
 • Šta se dešava ako odlučim da napustim ispitivanje?
Pitanja o troškovima
 • Da li ću morati da platim bilo koji tretman ili testove?
 • Koje troškove pokriva moje zdravstveno osiguranje?
 • Ko plaća ako sam povređen na ispitivanju?
 • Ko može da odgovori na bilo koje pitanje iz mog zdravstvenog osiguranja?
Pitanja o svakodnevnom životu
 • Kako bi ispitivanje moglo da utiče na moj svakodnevni život?
 • Koliko često ću morati da dolazim u bolnicu ili kliniku?
 • Da li ću morati da ostanem u bolnici tokom kliničkog ispitivanja? Ako jeste, koliko često i koliko dugo?
 • Da li ću morati da putujem na velike udaljenosti?
 • Da li ću imati preglede posle ispitivanja?
Pitanja o upoređivanju izbora
 • Koji su moji drugi izbori liječenja, uključujući standardne tretmane?
 • Kakav je tretman koji bih dobio u ovom ispitivanju u poređenju sa drugim izborima liječenja?
 • Šta će se desiti sa mojim rakom bez liječenja?