Za Pacijente

Adjuvantna terapija

Pacijenti koji se liječe od melanoma mogu imati visok rizik da se melanom ponovo vrati – čak i nakon operacije. Ljekari i onkolozi imaju nove načine da pomognu u odlaganju ili spriječavanju ponovnog pojavljivanja melanoma putem adjuvantne terapije.

Šta je pomoćna terapija za melanom?

Adjuvantna terapija raka je dodatni tretman koji se daje nakon primarnog liječenja melanoma, obično operacije. Cilj adjuvantne terapije je smanjenje rizika od povratka melanoma.

Ljekari često preporučuju pomoćnu terapiju pacijentima sa melanomom sa zahvaćenim limfnim čvorovima ili pacijentima sa metastatskom bolešću koji su podvrgnuti potpunoj resekciji. Melanom visokog rizika se obično definiše kao melanom koji je dublji ili deblji (više od 4 mm debljine) na primarnom mjestu ili zahvata obližnje limfne čvorove. Ovi pacijenti imaju visok rizik od recidiva jer neke ćelije melanoma mogu ostati u vašem tijelu, čak i ako je operacija uspješno uklonila vidljive tumore melanoma.

Kako funkcioniše pomoćna terapija?

Pacijenti obično dobijaju pomoćnu terapiju nakon primarnog liječenja uz pomoć operacije. Adjuvantna terapija može smanjiti rizik od ponovnog pojavljivanja melanoma.

Odobrene pomoćne terapije za melanom

Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je sljedeće lijekove kao pomoćnu terapiju za melanom visokog rizika: