O Melanomu

Druge vrste raka kože

Iako je melanom najsmrtonosniji rak kože, na sreću nije najčešći. Karcinom bazalnih ćelija (ponekad skraćeno kao BCC) i karcinom skvamoznih ćelija (ponekad skraćeno kao SCC) čine 99% karcinoma kože dijagnostikovanih u Sjedinjenim Državama.

Bazocelularni karcinom

Karcinom bazalnih ćelija je najčešći oblik raka. U stvari, od 1 od 3 muškarca i 1 od 4 žene će imati dijagnozu karcinoma bazalnih ćelija u nekom trenutku tokom svog života.

Karcinom bazalnih ćelija je uglavnom uzrokovan izlaganjem ultraljubičastom zračenju sunca ili sunčanjem u zatvorenom prostoru.

Prognoza karcinoma bazalnih ćelija je odlična sa ranim otkrivanjem i liječenjem.

Fotografije karcinoma bazalnih ćelija:

Karcinom skvamoznih ćelija

Karcinom skvamoznih ćelija je drugi najčešći oblik raka kože.

Karcinom skvamoznih ćelija je pretežno uzrokovan izlaganju ultraljubičastom zračenju sunca ili sunčanjem u zatvorenom prostoru.

Izgledaju  kao otvorene rane ili crvene mrlje sa kupolastim oblikom. Može lako krvariti ako se ogrebe.

Prognoza karcinoma skvamoznih ćelija je odlična sa ranim otkrivanjem i liječenjem.

Fotografije karcinoma skvamoznih ćelija: