Za Pacijente

Terapije u razvoju

Istraživanje tretmana uznapredovalog melanoma se nastavlja, jer stručnjaci za rak traže nove načine da pomognu u odlaganju ili spriječavanju da se rak ponovo vrati nakon liječenja. Istraživači istražuju različite obećavajuće nove terapije za liječenje ljudi sa uznapredovalim, metastatskim i visokorizičnim melanomom.

Tretmani koji se istražuju za melanom

Sa razvojem nekoliko efikasnih terapija od 2011. godine, ljudi sa melanomom u kasnoj fazi obnovili su nadu. Istraživači nastavljaju da poboljšavaju opcije liječenja pacijenata sa uznapredovalim, metastatskim melanomom i melanomom visokog rizika:

  • Uznapredovali metastatski melanom je rak u stadijumima IIIC ili IV koji se ne može ukloniti hirurškim putem i proširio se sa svog prvobitnog mjesta na druge dijelove tijela.
  • Melanom visokog rizika je rak, obično u stadijumima IIB, IIC, III i IV, koji je dublji ili deblji (više od 4 mm debljine) na primarnom mjestu ili zahvata obližnje limfne čvorove. Melanom visokog rizika je uspješno liječen operacijom, ali postoji veća vjerovatnoća da će se vratiti.

Neki od novih tretmana u istraživanju mogu uništiti tumore raka i produžiti period prije nego što se rak vrati kod pacijenata sa uznapredovalim metastatskim melanomom.

Čak i nakon liječenja od melanoma, većina pacijenata ima visok rizik da se rak ponovo vrati. Uz pomoćne terapije, onkolozi i ljekari mogu pomoći svojim pacijentima sa melanomom visokog rizika da žive duže bez recidiva.

Saznajte više o terapijama koje su trenutno u razvoju