Za Pacijente

Hirurgija

Hirurgija igra važnu ulogu u liječenja melanoma. Za većinu pacijenata, bez obzira na stadijum, operacija je prvi tretman kojem će se podvrgnuti. U stvari, za pacijente sa ranim stadijumom bolesti (stadijum 0 – 2), operacija može biti jedini tretman koji vaš melanom zahtjeva! Za pacijente sa uznapredovalim melanomom, operacija se obično kombinuje sa opcijama sistemskog liječenja kao što su ciljana terapija ili opcije zasnovane na imunitetu.

Ciljevi operacije melanoma:

Za pacijente sa melanomom koji ostaje lokalizovan u koži i nije se proširio izvan svog primarnog mjesta, cilj operacije je ukloniti sve vidljive tragove raka iz tijela. Za mnoge pacijente sa ranom stadijumom bolesti, operacija može biti jedino potrebno liječenje.

Čak i nakon uspješne operacije, neki pacijenti mogu biti pod povećanim rizikom od recidiva. Za te pacijente može biti prikladna adjuvantna terapija – dodatni tretman koji se daje nakon operacije kako bi se smanjio rizik. Razgovarajte sa svojim ljekarom o mogućnostima liječenja i svim nedoumicama.

Za pacijente sa uznapredovalim melanomom ili melanomom koji se proširio izvan mjesta nastanka, operacija se može koristiti za uklanjanje primarnog mjesta i zahvaćenih limfnih čvorova prije početka sistemskog liječenja kao što je imunoterapija ili režim ciljane terapije.

U nekim slučajevima, sistemski tretmani (imunoterapije ili ciljane terapije) počinju prije operacije, a zatim se nastavljaju nakon operacije. Ovo se zove neoadjuvantna terapija i istraživanja sugerišu da može dodatno poboljšati ishode pacijenata i smanjiti vjerovatnoću povratka melanoma.

Operacije melanoma
  • Široka lokalna ekscizija za melanom: Široka lokalna ekscizija (WLE), ponekad opisana kao široka ekscizija, je najčešća hirurška procedura koja se koristi za uklanjanje melanoma.
  • Biopsija sentinel limfnog čvora za melanom: Biopsija sentinel limfnog čvora za melanom (SLNB) je hirurška procedura koja se koristi da bi se utvrdilo da li se melanom – i drugi karcinomi – proširili izvan mjesta nastanka. SLNB je važan alat koji pomaže vašem ljekaru da odredi stadijum ili obim vašeg melanoma. Ovo će vam zauzvrat dati dodatne informacije za donošenje budućih odluka o liječenju.
  • Mohsova hirurgija za melanom: Za nemelanomske karcinome kože, kao što su karcinomi bazalnih ćelija i karcinomi skvamoznih ćelija, često se izvodi alternativna procedura koja „štedi tkivo“ koja se zove Mohsova mikrografska hirurgija. Mohsova operacija se takođe ponekad koristi za liječenje melanoma in situ (faza 0), posebno ako se radi o lentigo maligna melanom, podtip melanoma koji se obično javlja na koži oštećenoj suncem.
  • Potpuna disekcija limfnih čvorova za melanom: Potpuna disekcija limfnih čvorova (CLND), koja se ponekad naziva i limfadenektomija, je hirurška procedura u kojoj se uklanjaju svi limfni čvorovi u određenoj regiji zbog otkrivanja ćelija raka u nekim ili svim limfnim čvorovima.