O Melanomu

Faza melanoma 3

Melanom stadijuma III, takođe poznat kao regionalni melanom, metastazira (širi se) u obližnje limfne čvorove, limfne sudove ili kožu. Limfni čvorovi su važan dio limfnog sistema (ogromna mreža tkiva i organa), koji pomažu tijelu da se oslobodi otpada, toksina i drugih neželjenih materijala. Limfni sistem takođe pomaže u podršci imunološkom sistemu tako što prenosi bijela krvna zrnca koja se bore protiv infekcija po cijelom tijelu.

Faza III melanoma je podjeljena u četiri podgrupe na osnovu ulceracije primarnog tumora i stepena rasta u limfne čvorove, limfne sudove i obližnju kožu:

Podtipovi

Melanom IIIA faze:
Tumor melanoma je debljine do 1,0 milimetara (veličine naoštrenog vrha olovke) sa ili bez slomljene kože (ulceracije) kada se pogleda pod mikroskopom ili više od 1,0 milimetara i manje od 2,0 milimetara (veličine nove olovke), bez ulceracija (polomljene kože) kada se pogleda pod mikroskopom. Melanom se proširio na do tri obližnja limfna čvora – otkriveno biopsijom sentinel limfnog čvora – ali se još nije proširio na udaljena mjesta.

Melanom IIIB faze:

Tumor melanoma je debljine do 1,0 milimetara (veličine naoštrenog vrha olovke) sa ili bez slomljene kože (ulceracija) ili više od 1,0 milimetara i manje od 2,0 milimetara (veličine nove olovke) bez slomljene kože (ulceracija) kada se pogleda pod mikroskopom; I:

 • Melanom se proširio na jedan klinički otkriven limfni čvor; ILI
 • Melanom se proširio na veoma male dijelove kože u blizini primarnog tumora, koji se ponekad nazivaju „satelitskim tumorima“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nije stigao do njih; ILI
 • Melanom se proširio na do tri klinički otkrivena limfna čvora; I
 • Melanom se još nije proširio na udaljena mesta.

ILI

Tumor melanoma je veći od 1,0 milimetara i manji od 2,0 milimetara (veličine nove olovke) sa slomljenom kožom (ulceracija) ili debljine više od 2,0 do 4,0 milimetara bez slomljene kože (ulceracije) kada se pogleda pod mikroskopom; I:

 • Melanom se proširio na jedan limfni čvor otkriven biopsijom sentinel limfnog čvora; ILI
 • Melanom se proširio na jedan klinički otkriven limfni čvor; ILI
 • Melanom se proširio na veoma male dijelove kože u blizini primarnog tumora, koji se ponekad nazivaju „satelitskim tumorima“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nije stigao do njih; ILI
 • Melanom se proširio na dva ili tri limfna čvora otkrivena biopsijom sentinel limfnog čvora; ILI
 • Melanom se proširio na dva ili tri limfna čvora, od kojih je jedan klinički otkriven; I
 • Melanom se još nije proširio na udaljena mjesta.

ILI

Nema znakova primarnog tumora; I:

 • Melanom se proširio na jedan klinički otkriven limfni čvor; ILI
 • Melanom se proširio na veoma male dijelove kože u blizini primarnog tumora, koji se ponekad nazivaju „satelitskim tumorima“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nije stigao do njih; I
 • Melanom se još nije proširio na udaljena mjesta.

Melanom IIIC stadijuma:

Tumor melanoma je debljine do 2,0 milimetara (veličine nove olovke) sa ili bez slomljene kože (ulceracija) ili više od 2,0 milimetara i manje od 4,0 milimetara debljine bez slomljene kože (ulceracije) kada se pogleda pod mikroskopom; I:

 • Melanom se proširio na jedan limfni čvor otkriven klinički ili biopsijom sentinel limfnog čvora; I melanom se proširio na veoma male dijelove kože u blizini primarnog tumora, koji se ponekad nazivaju „satelitskim tumorima“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nije stigao do njih;
 • ILI
 • Melanom se proširio na četiri ili više limfnih čvorova otkrivenih biopsijom sentinel limfnog čvora; ILI
 • Melanom se proširio na četiri ili više limfnih čvorova, od kojih je najmanje jedan otkriven klinički, ili prisustvo bilo kog broja čvorova koji su skupljeni zajedno; ILI
 • Melanom se proširio na dva ili više limfnih čvorova otkrivenih klinički ili biopsijom sentinel limfnog čvora, i/ili prisustvo bilo kog broja čvorova koji su skupljeni zajedno; I
 • Melanom se još nije proširio na udaljena mjesta.

ILI

Tumor melanoma je veći od 2,0 milimetara i manji od 4,0 milimetara (veličine nove olovke) sa slomljenom kožom (ulceracija) ili debljine više od 4,0 milimetara bez slomljene kože (ulceracije) kada se pogleda pod mikroskopom, I:

 • Melanom se proširio na jedan ili do četiri ili više limfnih čvorova; ILI
 • Melanom se proširio na veoma male dijelove kože u blizini primarnog tumora, koji se ponekad nazivaju „satelitskim tumorima“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nije stigao do njih; ILI
 • Melanom se proširio na limfne čvorove koji su skupljeni; I
 • Melanom se još nije proširio na udaljena mjesta.

ILI

Tumor melanoma je debljine više od 4 milimetra bez slomljene kože (ulceracije) kada se pogleda pod mikroskopom, I:

 • Melanom se proširio na jedan limfni čvor otkriven biopsijom sentinel limfnog čvora; ILI
 • Melanom se proširio na jedan klinički otkriven limfni čvor; ILI
 • Melanom se proširio na veoma male dijelove kože u blizini primarnog tumora, koji se ponekad nazivaju „satelitskim tumorima“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nije stigao do njih; ILI
 • Melanom se proširio na dva ili tri limfna čvora otkrivena biopsijom sentinel limfnog čvora; ILI
 • Melanom se proširio na dva ili tri limfna čvora, od kojih je najmanje jedan klinički otkriven; ILI
 • Melanom se proširio na jedan limfni čvor koji je otkriven klinički ili biopsijom sentinel limfnog čvora, zahvatio veoma male površine kože u blizini primarnog tumora, koji se ponekad nazivaju „satelitskim tumorima“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nisu stigli do njih; I
 • Melanom se još nije proširio na udaljena mjesta.

ILI

Nema znakova primarnog tumora; I:

 • Melanom se proširio na dva ili tri limfna čvora, od kojih je najmanje jedan klinički otkriven; ILI
 • Melanom se proširio na jedan limfni čvor koji je otkriven klinički ili biopsijom sentinel limfnog čvora, zahvatio veoma male površine kože u blizini primarnog tumora, koji se ponekad nazivaju „satelitskim tumorima“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nisu stigli do njih; ILI
 • Melanom se proširio na četiri ili više limfnih čvorova, od kojih je najmanje jedan otkriven klinički, ili prisustvo bilo kog broja čvorova koji su skupljeni zajedno; ILI
 • Melanom se proširio na dva ili više limfnih čvorova otkrivenih klinički ili biopsijom sentinel limfnog čvora i/ili prisustvom bilo kog broja čvorova koji su skupljeni zajedno; I
 • Melanom se još nije proširio na udaljena mjesta.

Melanom IIID stadijuma:

Tumor melanoma je debljine više od 4 milimetra sa slomljenom kožom (ulceracijom) kada se pogleda pod mikroskopom, I:

 • Melanom se proširio na četiri ili više limfnih čvorova otkrivenih biopsijom sentinel limfnog čvora; ILI
 • Melanom se proširio na četiri ili više limfnih čvorova, od kojih je najmanje jedan otkriven klinički, prisustvo bilo kog broja čvorova koji su skupljeni zajedno; ILI
 • Melanom se proširio na dva ili više limfnih čvorova otkrivenih klinički ili biopsijom sentinel limfnog čvora i/ili prisustvom bilo kog broja čvorova koji su skupljeni zajedno, a melanom se proširio na veoma male površine kože u blizini primarnog tumor, koji se ponekad naziva „satelitski tumori“ ili je počeo da putuje kroz limfne kanale prema limfnim čvorovima, ali još nije stigao do njih, I
 • Melanom se još nije proširio na udaljena mjesta.

O stadijumu: Stadiranje melanoma je zasnovano na sistemu stadijuma američkog zajedničkog komiteta za rak (AJCC). Sistem određuje stadijum na osnovu rezultata tumorskih čvorova-metastaza (TNM) kao i dodatnih prognostičkih faktora. Cilj je da melanomi istog stadijuma imaju slične karakteristike, mogućnosti liječenja i ishode. Saznajte više o stadijumu melanoma ovdje.

Liječenje melanoma stadijuma 3: Tretman melanoma stadijuma III uveliko varira u zavisnosti od toga da li je melanom potpuno resektabilan. Kada je melanom potpuno reseciran, uklanja se u potpunosti hirurški. Melanom koji je neoperabilan ne može se u potpunosti ukloniti samo operacijom. Saznajte više o tretmanima melanoma ovdje.

Resektabilni melanom stadijuma III: Liječenje resektabilnog melanoma stadijuma III uključuje hirurško uklanjanje melanoma širokom ekscizijom, a može se preporučiti biopsija sentinel čvora kako bi se utvrdilo da li se melanom proširio na najbliži limfni čvor. Ako se u ovoj biopsiji otkrije melanom, vaš ljekar može preporučiti kompletnu disekciju limfnih čvorova (hirurškim uklanjanjem svih limfnih čvorova u određenom dijelu tijela); međutim, ovo se ne preporučuje u svim slučajevima.

Adjuvantna terapija: Pacijenti sa melanomom visokog rizika može da pomogne u odlaganju ili sprečavanju ponovnog pojavljivanja melanoma kroz pomoćnu terapiju. Adjuvantna terapija je dodatni tretman koji se daje nakon primarnog liječenja melanoma (obično operacije). Cilj adjuvantne terapije je smanjenje rizika od povratka melanoma. Saznajte više o adjuvantnoj terapiji ovdje.

Neoadjuvantna terapija: U nekim slučajevima, vaš ljekar može preporučiti pokušaj smanjivanja tumora prije operacije. Ovo se naziva neoadjuvantna terapija i obično se nudi kroz klinička ispitivanja. Saznajte više o kliničkim ispitivanjima ovdje.

Melanom visokog rizika se obično definiše kao melanom koji je dublji ili deblji (više od 4 milimetra debljine) na primarnom mjestu ili zahvata obližnje limfne čvorove. Ova bolest ima visok rizik od recidiva jer neke ćelije melanoma mogu ostati u tijelu čak i nakon što su operacijom uspješno uklonjeni vidljivi tumori melanoma.

Neresektabilni melanom III stadijuma: Opcije liječenja neresektabilnog melanoma III stadijuma su se značajno proširile u poslednjih 10 godina i često kombinuju operaciju sa imunoterapijom ili ciljanom terapijom. Saznajte više o opcijama liječenja melanoma ovdje.

Klinička ispitivanja: Klinička ispitivanja nude pacijentima pristup liječenjima koji se mogu pokazati korisnijim od onih koje je trenutno odobrila američka Uprava za hranu i lijekove (FDA). Pored toga, klinička ispitivanja proširuju naše razumevanje melanoma i poboljšavaju buduće mogućnosti liječenja za sve pacijente. S obzirom na veoma brz razvoj novih agenasa i kombinacija, pacijenti i njihovi ljekari se podstiču da razmotre liječenje u kliničkom ispitivanju za početni tretman i u vrijeme progresije bolesti. Saznajte više o kliničkim ispitivanjima ovdje.

Prognoza za melanom stadijuma 3: Uz odgovarajući tretman, melanom stadijuma III se smatra srednjim do visoko rizičnim za recidiv ili metastaze. Kod svih melanoma, što se ranije otkrije i liječi, to bolje. Petogodišnja stopa preživljavanja od 2018. za regionalni melanom (faza III) je 63,6%. Kliknite ovdje da saznate više o stopama preživljavanja melanoma.

Naknadna preventiva melanoma stadijuma 3: Nakon dokaza da nema bolesti (NED), tj. nakon tretmana za melanom stadijuma III, trebalo bi da sprovodite mjesečne samopreglede kože i limfnih čvorova i da imate godišnji pregled kože cijelog tijela od strane ljekara dermatolog do kraja života. Takođe bi trebalo da se podvrgnete fizičkom pregledu kod svog ljekara svakih 3 do 6 mjeseci tokom prve 2 godine, zatim svakih 3 do 12 mjeseci u naredne 3 godine, a zatim jednom godišnje po potrebi.