O Melanomu

Stope preživljavanja melanoma

Stope preživljavanja melanoma pokazuju procenat ljudi sa određenim stadijumom melanoma koji su živi nakon unaprijed određenog vremenskog perioda, obično 5 ili 10 godina, nakon dijagnoze. Iako vam ovi brojevi mogu biti od pomoći prilikom liječenja, oni ne diktiraju koliko dugo ćete živjeti. Oni nisu „vaši“ brojevi.

Većinu vremena vidjećete ove brojke zapisane kao petogodišnje stope preživljavanja. Dakle, petogodišnja stopa preživljavanja od 98% može se shvatiti kao predviđanje da će 98 od 100 ljudi biti živo 5 godina nakon dijagnoze.

Imajte na umu da su ovi brojevi tačni za grupu ljudi, ali ne daju potpunu sliku ni za jednog pojedinca. Takođe, podaci potrebni za utvrđivanje ovih stopa su komplikovani, a ljudi na kojima su podaci zasnovani su liječeni prije 5 do 10 godina kada su tretmani bili drugačiji od onih koji su dostupni danas. Tretmani melanoma su značajno poboljšani dodatkom imunoterapije i ciljane terapije. Ove stope preživljavanja tek počinju da pokazuju rezultate.

Petogodišnja stopa preživljavanja prema stadijumu melanoma:

  • Lokalizovani melanom: stadijum 0, stadijum I i stadijum II: 98,4%
  • Regionalni melanom: III stadijum: 63,6%
  • Metastatski melanom: stadijum IV: 22,5%