Za Pacijente

Prednosti i rizici

Koje su prednosti i rizici učešća u kliničkom ispitivanju?

Dok odlučujete da li ćete se pridružiti kliničkom ispitivanju, važno je razumjeti kako vaše učešće može pomoći. Neke prednosti učešća u kliničkom ispitivanju uključuju:

  • Rani pristup potencijalno boljem tretmanu: Liječenje koje dobijete u kliničkom ispitivanju može biti bolje od postojećih, standardnih tretmana.
  • Stručna medicinska pomoć: Ljekari i timovi za njegu moraju pažljivo da prate promjene u vezi sa zdravljem učesnika kliničkog ispitivanja. Oni su više oprezni za probleme kao što su neželjeni efekti. Možda ćete dobiti više njege jedan na jedan i imati više pregleda.
  • Besplatna ili jeftina njega: Istraživačka kompanija vam može ponuditi novi tretman besplatno ili po niskoj cijeni.
  • Unapređenje njege melanoma: Možete napraviti razliku. Ono što istraživači nauče iz vašeg iskustva može koristiti vama kao i budućim pacijentima.

Iako klinička ispitivanja mogu pružiti najnoviji, najnapredniji tretman, ona nisu bez rizika. Neki rizici uključuju:

  • Upitni rezultati liječenja: Liječenje kliničkim ispitivanjem možda neće funkcionisati tako dobro kao postojeći, standardni tretman.
  • Neželjeni efekti: Možda ćete imati više (ili manje) ozbiljnih neželjenih efekata od standardnog liječenja.
  • Dodatne posjete: Da bi se izmjerila efikasnost liječenja i pratili potencijalni neželjeni efekti, istraživači i drugi ljekari će možda morati da vas češće viđaju na pregledima, testovima krvi i biopsijama.
  • Dodatni troškovi: Čak i ako istraživačka kompanija pokriva troškove lijekova, možda ćete biti odgovorni za participaciju za dodatne posjete i testove. Kontaktirajte zdravstveno osiguranje prije nego što pristanete na kliničko ispitivanje da biste saznali koje troškove morate pokriti.
  • Mogućnost primanja placeba: U kliničkim ispitivanjima za pomoćnu terapiju raka, moguće je — iako rijetko — da dobijete placebo tretman. Većina takvih ispitivanja upoređuje novi tretman sa postojećim tretmanom koji se koristi kao standard liječenja.

Važno je zapamtiti da je učešće u kliničkim ispitivanjima 100 posto dobrovoljno i da se možete povući iz ispitivanja u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga. Ako ne reagujete na istražni tretman ili ako su neželjene reakcije ozbiljne, razgovaraćete o drugim opcijama liječenja sa svojim ljekarom.