Za Pacijente

Nivolumab (Opdivo®) + Ipilimumab (Yervoy®)

Imunoterapija za uznapredovali melanom aktivira vaš imuni sistem da napadne ćelije raka. Istraživači raka razvijaju efikasnije načine za liječenje uznapredovalog melanoma, uključujući upotrebu nekih lijekova u kombinaciji.

Kada se koriste zajedno, nivolumab i ipilimumab mogu efikasnije da liječe uznapredovali melanom nego svaki lijek ponaosob. Ova kombinacija dva imunoterapijska lijeka može smanjiti tumore i pomoći pacijentima da žive duže.

Šta su Nivolumab (Opdivo) + Ipilimumab (Yervoy)?

Nivolumab je lijek protiv PD-1, to je antitijelo koje prodstiče T ćelije da ubijaju tumore (pomaže bijelim krvnim zrncima vašeg tijela da se bore protiv bolesti). Ipilimumab je lijek protiv CTLA-4, to je antitijelo koje pomaže u jačanju imunološkog sistema promovišući funkciju i rast T-ćelija.

Oba lijeka:

  • Poznate kao inhibitori kontrolnih tačaka, vrsta imunoterapije koja daje energiju sopstvenom imunološkom sistemu da napadne ćelije raka
  • Pomaže u usporavanju ili zaustavljanju rasta i širenja ćelija melanoma

Saznajte više o Nivolumabu (Opdivo) i Ipilimumabu (Yervoy) kao zasebnim lijekovima.

Kako Nivolumab i Ipilimumab rade zajedno?

Vaš imuni sistem koristi određene molekule na imunim ćelijama koje djeluju kao kontrolne tačke za spriječavanje napada na zdrave ćelije i minimiziranje autoimune bolesti. Ćelije melanoma ponekad mogu da iskoriste prednosti ovih molekula kontrolnih tačaka kako bi izbjegle da ih imuni sistem otkrije.

Nivolumab i ipilimumab ciljaju i blokiraju dvije različite kontrolne tačke, što povećava imuni odgovor vašeg tijela. Na ovaj način, lijekovi aktiviraju imune ćelije – oslobađajući ih, – tako da mogu da napadnu tumore i ćelije melanoma.

Ipilimumab blokira molekul kontrolne tačke nazvan CTLA-4. CTLA-4 reguliše rast i aktivnost T ćelija, vrste bijelih krvnih zrnaca koja napada druge ćelije u tijelu koje izgledaju strano, uključujući i neke ćelije raka. Blokirajući CTLA-4, ipilimumab aktivira vaš imuni sistem protiv melanoma dozvoljavajući T ćelijama da se umnože i povećaju imuni odgovor vašeg tijela.

Nivolumab blokira drugačiji molekul kontrolne tačke zvan PD-1, koji pomaže u zaštiti ćelija tumora od napada vašeg imunološkog sistema. Nivolumab uklanja PD-1 „štit“ kako bi omogućio vašem imunološkom sistemu da pronađe i napadne ćelije melanoma.

Ipilimumab u suštini uključuje imuni odgovor, omogućavajući T ćelijama da započnu napad na melanom. Nivolumab zatim uklanja imunološku zaštitu koju ćelije raka postavljaju da bi se branile od napada.

Nivolumab i ipilimumab su sistemski, što znači da tretmani putuju kroz krvotok da bi stigli do svih dijelova tijela. Ljekari koji se bave rakom koriste sistemsku imunoterapiju za liječenje metastatskog karcinoma, rak koji se proširio sa svoje prvobitne lokacije na druge dijelove tijela.

Koji pacijenti mogu imati koristi od Nivolumaba i Ipilimumaba?

Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je upotrebu nivolumaba u kombinaciji sa ipilimumabom za liječenje pacijenata koji imaju uznapredovali stadijum melanoma:

  • Faza III koja je neoperabilna (ne može se u potpunosti ukloniti operacijom)
  • Faza IV, takođe poznata kao metastatska (ćelije melanoma koje su se proširile na organe i druge dijelove tijela)
Kako se daju Nivolumab i Ipilimumab?

Pacijenti primaju oba lijeka intravenozno (u venu). Tokom prve faze ove terapije, pacijenti dobijaju oba lijeka istog dana, i to:

  • Preporučena doza i raspored nivolumaba je 1 mg/kg koji se primenjuje intravenozno tokom 60 minuta.
  • Za ipilimumab, preporučena doza je 3 mg/kg koja se primenjuje intravenozno tokom 90 minuta.
  • Ovaj kombinovani režim se nastavlja svake 3 nedjelje za ukupno 4 doze.

Nakon 4 doze, pacijenti prelaze na drugu fazu liječenja i primaju samo nivolumab. Preporučena doza nivolumaba kao pojedinačnog lijeka je 3 mg/kg koja se primenjuje intravenozno tokom 60 minuta svake 2 nedjelje.

Pacijenti obično nastavljaju da uzimaju ove lijekove neko vrijeme, sve dok se njihov melanom ne pogorša ili dok ne dožive neprihvatljive neželjene efekte. U zavisnosti od toga kako reagujete na liječenje, vaš ljekar može da prilagodi vaše doze.

Koji su ciljevi Nivolumaba i Ipilimumaba?

Kombinacija nivolumaba i ipilimumaba djeluje kao sistemski tretman za promovisanje imunološkog odgovora, sa ciljevima:

  • Kontrolisanje melanoma i smanjenje tumora bilo gdje u tijelu
  • Liječenje simptoma melanoma
  • Pomaganje pacijentima da žive duže

Ova kombinovana terapija antitijela pomaže u izgradnji vašeg imunološkog sistema, koji ima imunološko „pamćenje“. To znači da nivolumab i ipilimumab mogu pomoći vašem imunološkom sistemu da nastavi da napada ćelije melanoma čak i nakon tretmana.

U kliničkom ispitivanju faze II 2015. kombinovana terapija nivolumabom i ipilimumabom pokazala je veću stopu odgovora u poređenju sa samim ipilimumabom. Rezultati znače da je više pacijenata koji su uzimali kombinovanu terapiju iskusilo smanjenje tumora melanoma ako su primali nivolumab i ipilimumab u odnosu na samo ipilimumab.

Tretmani melanoma, kao što su nivolumab i ipilimumab, imaju neželjene efekte, koji mogu biti ozbiljniji kada se lijekovi kombinuju. Pacijenti treba da razgovaraju sa svojim ljekarom kako bi saznali više o neželjenim efektima ove kombinovane terapije i drugim opcijama liječenja melanoma.

Najnoviji tretmani za uznapredovali melanom

Saznajte više o najnovijim, najefikasnijim tretmanima za pacijente koji imaju uznapredovali melanom: