Za Pacijente

Rano otkrivanje i dijagnoza

Redovne samokontrole i pregledi kože mogu rano otkriti melanom i druge karcinome kože i spasiti vam život. Saznajte više o skriningima, biopsijama, biomarkerima i više u nastavku.

Samoprovjere i pregledi kože

Što se melanom ranije otkrije, to je bolji ishod. Saznajte više o ulozi samoprovjera, pregleda kože cijelog tijela i alatima koje medicinski profesionalci mogu da koriste da pregledaju – i nadgledaju – vašu kožu. Saznajte više o samoprovjerama i pregledima kože.

Potvrđivanje vaše dijagnoze

Nakon što otkrijete sumnjivu leziju, vi i vaš ljekar možete odlučiti da je pažljivo pratite tokom vremena, koristite neinvazivni test ili biopsiju da biste utvrdili da li je u pitanju melanom ili da je potpuno uklonite. Saznajte više o neinvazivnom testiranju, biopsijama i još mnogo toga.

Biomarker i prognostičko testiranje

Nakon što vam je dijagnostikovan melanom, drugi testovi mogu pružiti dodatne informacije o vašim budućim opcijama liječenja i narednim koracima. Saznajte više o biomarkeru i prognostičkom testiranju.