Za Pacijente

Široka lokalna ekscizija za melanom

Široka lokalna ekscizija (WLE), koja se ponekad opisuje i kao široka ekscizija, najčešći je hirurški zahvat koji se koristi za uklanjanje melanoma. Tokom ove procedure, vaš hirurg će pokušati da ukloni cijelu leziju melanoma i unaprijed određeni rub kože zdravog izgleda oko svih njenih ivica. Za mnoge pacijente sa melanomom u ranoj fazi, široka lokalna ekscizija je ljekovita.

Šta se dešava tokom široke lokalne ekscizije:

Tokom široke lokalne ekscizije, vaš hirurg će pokušati da ukloni cijeli tumor melanoma, zajedno sa unaprijed određenim rubom kože zdravog izgleda oko njegovih ivica. Veličina ovog ruba se određuje na osnovu debljine vašeg melanoma zajedno sa drugim karakteristikama tumora (kao što je ulceracija). Nakon uklanjanja melanoma i potrebnog ruba, vaš hirurg će zašiti ranu.

U nekim slučajevima, hirurg može koristiti presađivanje kože da zatvori ranu. Tokom presađivanja kože, vaš hirurg ili plastični hirurg će ukloniti kožu sa drugog dijela vašeg tijela i tom će kožom pokriti područje na kojem je bio melanom.

U zavisnosti od obima operacije, ona se može izvesti samo uz lokalnu anesteziju – kako bi se spriječila bol – u hiruruškoj ambulanti. . Ako je potreban složeniji hirurški zahvat ili ako će hirurg izvoditi disekciju sentinel limfnog čvora, ona će se obaviti sa opštom anestezijom, u operacionoj sali. Razgovarajte sa svojim doktorom o tome šta treba da očekujete tokom procedure.

Nakon operacije, patolog će pažljivo pregledati hirurške ivice koristeći mikroskop kako bi utvrdio da li je hirurg uspješno uklonio sve tragove melanoma. Ako patolog otkrije melanom na hirurškim rubovima, možda će vam trebati dodatna operacija.

Zbog relativno velikih granica potrebnih za sigurno izrezivanje ili uklanjanje melanoma, vaš hirurg može ukloniti više tkiva nego što ste očekivali. Razgovarajte sa svojim hirurgom o svim pitanjima ili nedoumicama.

Koje su prednosti široke lokalne ekscizije?

Krajnji cilj široke lokalne ekscizije je uklanjanje cijele – ili što je više moguće – lezije melanoma, ostavljajući samo zdravo tkivo i ćelije. Za ranu fazu melanoma – stadijumi 0-2 – široka lokalna ekscizija je često dovoljna. 

Za uznapredovale melanome koristi se široka lokalna ekscizija u kombinaciji sa sistemskim tretmanima melanoma, kao što je imunoterapija ili  ciljana terapija. U ovom slučaju, operacija se koristi za uklanjanje „većine“ melanoma, dok sistemski tretmani ciljaju sve metastaze ili zaostale stanice melanoma u cijelom tijelu.

Kada se sistemski tretmani daju nakon operacije, to se naziva adjuvantna terapija. Adjuvantna terapija je dodatni tretman koji se daje nakon operacije kako bi se smanjio rizik od recidiva. Kada se sistemski tretman započne prije operacije, to se naziva neoadjuvantna terapija. U neoadjuvantnoj terapiji, sistemski tretmani (imunoterapije ili ciljane terapije) počinju prije operacije, zatim se izvodi operacija, a sistemski tretmani se mogu nastaviti nakon liječenja.

Hirurgija takođe može pružiti olakšanje bolova, jer brzo uklanja glomazna tumorska tkiva. To može biti značajno poboljšanje kvaliteta života i smanjenje boli za pacijenta.

Koji su potencijalni rizici široke lokalne ekscizije?

Nijedan medicinski zahvat, uključujući široku lokalnu eksciziju, nije bez rizika. Široke lokalne ekscizije mogu povećati rizik od infekcije, uzrokovati ožiljke na mjestu operacije, krvarenje i problemi sa zarastanjem. Takođe možete imati alergijsku reakciju na anesteziju. Pored toga, kao i druge hirurške procedure, široka lokalna ekscizija može izazvati kratkotrajni bol, otok i modrice na mestu operacije.

Nakon operacije, mnogi pacijenti ne razumiju u potpunosti stepen ožiljaka koji nastaje kao rezultat široke lokalne ekscizije. Pitajte svog ljekara za dodatne informacije o tome šta treba da očekujete i kako možete da pospješiti zarastanje.

Ako vaš hirurg preporuči široku lokalnu eksciziju, onda je utvrđeno da koristi nadmašuju sve rizike procedure.

Šta istraživanja govore o širokim lokalnim ekscizijama?

Široka lokalna ekscizija je kamen temeljac hirurškog liječenja melanoma. Uključen je u trenutne NCCN smjernice kliničke prakse i bezbjedno se koristi decenijama.

Dok se Mohsova mikrografska hirurgija (Mohsova hirurgija) selektivno koristi za liječenje melanoma in situ (faza 0), široka lokalna ekscizija ostaje jedina prihvaćena hirurška tehnika za sve invazivne melanome.

Pitanja koja treba da postavite svom ljekaru o širokoj lokalnoj eksciziji:

Zapamtite, situacija svakog pojedinca je jedinstvena, pa slobodno postavljajte sva dodatna pitanja koja vam padnu na pamet. Vaš hirurg je tu da vam pruži informacije i podršku koja vam je potrebna da donesete informisane odluke o vašem liječenju. U nastavku su neka pitanja koja treba da razmotrite da postavite svom ljekaru:

 1. Šta je široka lokalna ekscizija i zašto se preporučuje za moj melanom?
 2. Kako će se obaviti zahvat i šta mogu očekivati tokom i nakon operacije?
 3. Da li će se uz široku lokalnu eksciziju izvršiti biopsija sentinel limfnog čvora? Ako jeste, šta to uključuje i koji su potencijalni ishodi?
 4. Koji su potencijalni rizici i komplikacije povezane sa širokom lokalnom ekscizijom?
 5. Kako će ekscizija uticati na izgled i funkciju zahvaćenog područja?
 6. Da li će mi biti potrebni dodatni tretmani nakon operacije, kao što je imunoterapija, nakon ekscizije?
 7. Koje je očekivano vrijeme oporavka i kada mogu nastaviti sa svojim normalnim aktivnostima?
 8. Postoje li neke posebne mjere predostrožnosti ili promjene načina života koje treba da slijedim nakon operacije?
 9. Koje su šanse da se melanom ponovo pojavi nakon široke lokalne ekscizije?
 10. Postoje li dostupne alternativne opcije liječenja za moj konkretan slučaj?
 11. Da li postoje neki specifični faktori ili karakteristike mog melanoma koji mogu uticati na prognozu ili opcije liječenja?
 12. Koje su dugoročne preporuke za praćenje nakon široke lokalne ekscizije?
Operacije melanoma