Za Pacijente

Učešće i očekivanja

Ko može da učestvuje u kliničkim ispitivanjima?

Svako kliničko ispitivanje je dizajnirano da proučava specifičnu podgrupu populacije i uključuje kriterijume podobnosti kako bi se osiguralo da ispitivanje obuhvata pacijente za koje je istraživački tretman dizajniran.

Ponekad se kriterijumi podobnosti fokusiraju na pacijente koji su generalno zdraviji, u slučaju da postoje neočekivani neželjeni efekti povezani sa liječenjem.

Da biste utvrdili da li ispunjavate uslove za ispitivanje, glavni istraživač (ljekar koji vodi kliničko ispitivanje) će vas „provjeriti“ da vidi da li ispunjavate uslove podobnosti. Skrining može uključivati pregled vaše medicinske dokumentacije; verbalna diskusija o vašem zdravlju, prethodnim tretmanima i simptomima; krvni nalaz; i dodatni testovi i skeniranja.

Ako ispunjavate uslove za probu, onda je vrijeme da donesete odluku o učešću. Učešće u kliničkim ispitivanjima je 100 posto dobrovoljno i možete se povući iz ispitivanja u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga.

Šta pacijenti mogu da očekuju u kliničkom ispitivanju?

Istraživači se oslanjaju na medicinske organizacije, kao što su centri za rak, bolnice i medicinski centri, da bi pronašli učesnike kliničkog ispitivanja.

Ako se pridružite ispitivanju, nastavićete da dobijate njegu od svog primarnog ljekara. Ali nisu sva klinička ispitivanja dostupna svuda, tako da ćete možda morati da putujete i/ili ćete možda morati da budete viđeni u centru gdje se sprovodi ispitivanje od interesa. Pošto istraživači moraju da prate efekte liječenja da bi ga procjenili, možda ćete morati da prođete dodatne testove krvi, biopsije ili preglede.