Za Pacijente

Nivolumab (Opdivo®) Adjuvantna terapija

Čak i nakon uspješnog uklanjanja melanoma operacijom, pacijenti mogu biti u opasnosti da se melanom ponovo vrati. Nivolumab (Opdivo) u adjuvantnom okruženju smanjuje ovaj rizik stimulišući imuni sistem tijela da se bori protiv preostalih ćelija raka.

U decembru 2017. godine, američka administracija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je upotrebu nivolumaba za liječenje pacijenata sa melanomom sa zahvaćenim limfnim čvorovima ili metastatskom bolešću koji su bili podvrgnuti potpunoj resekciji. Liječenje poslije operacije poznato je kao pomoćna terapija. Cilj nivolumaba kao adjuvantne terapije je smanjenje rizika od povratka melanoma nakon operacije.

Pacijenti sa melanomom III faze obično se podvrgavaju operaciji uklanjanja primarnog melanoma i obližnjih limfnih čvorova. Sa nivolumabom kao adjuvantnom terapijom nakon operacije, pacijenti mogu smanjiti rizik od povratka melanoma ili poboljšati preživljavanje bez recidiva (RFS).

FDA je odobrila upotrebu nivolumaba kao adjuvansa na osnovu rezultata ispitivanja CheckMate-238. U ovoj studiji, nivolumab je značajno poboljšao preživljavanje bez recidiva nakon 18 mjeseci za 13% u poređenju sa ipilimumabom kod pacijenata sa reseciranim melanomom III ili IV stadijuma. U poređenju sa ipilimumabom, nivolumab je doveo do manje ozbiljnih toksičnosti povezanih sa lečenjem, uključujući one koje zahtevaju prekid lečenja.

Saznajte više o adjuvantnoj terapiji za melanom visokog rizika (stadijumi IIB, IIC, III i IV).

Šta je Nivolumab (Opdivo)?

Nivolumab blokira aktivnost molekula zvanog PD-1, proteina koji sprečava T ćelije (bijela krvna zrnca koja pomažu vašem tijelu da se bori protiv bolesti) da prepozna i napadne upaljena tkiva i ćelije raka. PD-1 može prevariti vaš imuni sistem da previdi ćelije melanoma kao normalne ćelije.

Pored upotrebe za pomoćnu terapiju melanoma, nivolumab se koristi za liječenje uznapredovalog melanoma koji je neresektabilan ili se proširio na organe i druge dijelove tijela. Da biste saznali više o upotrebi nivolumaba za uznapredovali melanom, kliknite ovdje.

Kako se daje adjuvant Nivolumab (Opdivo)?

Pacijenti primaju nivolumab intravenozno (u venu).

  • Svaka doza traje oko 60 minuta.
  • Pacijenti obično primaju nivolumab svake dvije nedjelje do 1 godine. Vaš ljekar će odrediti koliko tretmana je potrebno.
  • Nivolumab se daje ambulantno bez potrebe za bolničkim boravkom.
Koji su ciljevi adjuvansa Nivolumaba (Opdivo)?

U adjuvantnom okruženju, cilj Nivolumaba je da smanji rizik od povratka melanoma nakon operacije.

Najnoviji tretmani za melanom

Saznajte više o najnovijim, najefikasnijim tretmanima za pacijente koji imaju uznapredovali melanom: