Za Pacijente

Imunoterapija

Ljekari i onkolozi koji liječe pacijente sa uznapredovanim melanomom imaju novo oružje u svojoj borbi protiv ove bolesti. Među obećavajućim tretmanima raka je imunoterapija, koja direktno ubija ćelije raka i stimuliše imuni sistem tijela da se bori protiv raka.

Šta je imunoterapija?

Imunoterapija je tretman koji pomaže da se poveća sposobnost imunog sistema da otkrije i napadne ćelije raka. Imuni sistem štiti naše tijelo spolja, napadajući infekcije izazvane virusima i bakterijama. Takođe radi na uništavanju abnormalnih ćelija u našem tijelu, kao što su ćelije raka.

Naš imuni sistem obično ima sposobnost da razlikuje zdrave, normalne ćelije od bolesnih ćelija, tako da napada samo bolesne ćelije. Kod pacijenata sa melanomom, imuni sistem često vidi melanom, ali ga ne prepoznaje kao opasan.

Kako funkcioniše imunoterapija?

Različite vrste imunoterapije rade različito u borbi protiv melanoma. Imunoterapija može biti sistemska ili lokalna.

Sistemski tretmani putuju kroz krvotok da bi stigli do svih dijelova tijela. Ljekari koji se bave rakom koriste sistemsku imunoterapiju za liječenje metastatskog karcinoma, raka koji se proširio sa prvobitne lokacije na druge dijelove tijela.

Lokalni tretmani se primjenjuju, obično injekcijom, direktno na lezije melanoma. Lokalni imunoterapijski tretmani djeluju tako što inficiraju i ubijaju ćelije melanoma u tretiranim lezijama. Oni takođe mogu izazvati imuni odgovor.

Najnovija imunoterapija za melanom

Američka administracija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je ove nove lijekove za imunoterapiju: